BrukerTV

Korsika 2013 (kite)

902 views
28. oktober 2013
Årets sommerferie gikk til Korsika! Det var et fantastisk feriested, med flere flotte kitespots. Dessverre var det ikke så ofte eller langvarig vind. Her er videoresultatet.
Musikk:
Zaz - On Ira
Foreground set - Bobbi

Redigert av Truels Lone

Rate this video

1 star 2 star 3 star 4 star 5 star
Legg til en kommentar
Post som (Logg ut)